Zásady ochrany osobních údajů

Bezpečnost vašich dat je pro nás nesmírně důležitá, některé Vaše údaje avšak potřebujeme pro účely zaslání Zboží nebo komunikací se zákazníkem. Vaše údaje jsou u nás v naprostém bezpečí a zde si můžete přečíst co se s nimi u nás děje.

Obchodní jméno: Crazy good s.r.o.
Adresa: Pezinská 2, 900 26, Slovenský Grob
IČO : 44 126 026, zapsaná v obchodním rejstříku Okresního soudu Bratislava I., odd .: Sro, vložka č. 52118 / B
E-mail: crazygood@crazygood.sk

Provozovatel internetové stránky odpovídá za zpracování osobních údajů podle nařízení Evropského parlamentu a rady 2016/679, ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob při zpracovávání osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů, (dále jen GDPR).
Prodávající neposkytuje osobní údaje třetí osobě, kromě doručovací společnosti, která zajišťuje přepravu Zboží zákazníkovi nebo státním orgánům v případě kontroly. Některé informace zpracovávají i naši zaměstnanci jako účetní nebo marketingový poradci při plnění zákonných povinností, proto Faktury uchováváme 10 let, účetní doklady 5 let, jak to ukládá Zákon. Prodávající použije osobní údaje Kupujícího pouze při plnění svých závazků vůči Kupujícímu, a to při vystavení Kupní smlouvy, vystavení faktury, komunikaci z Kupujícím a při dodání objednaného Zboží Kupujícímu.

Prodávající shromažďuje osobní údaje v uvedeném rozsahu:

 1. Identifikační údaje: Jméno a Příjmení, které potřebujeme k vyřízení vašich objednávek a platné uzavírání Smluv. V případě právnické osoby i Název společnosti. 
 2. Údaje o adrese: Ulice, popisné číslo, PSČ, město a stát z důvodu správného doručení Zboží Kupujícímu. 
 3. Kontaktní údaje:  Telefonní číslo a e-mail, abychom Vás věděli kontaktovat o stavu Vaší objednávky, případně jakýchkoliv změn ve vaší objednávce. 
 4. Množství a druh Zboží:  Po objednávce u nás si archivujeme informace o množství a druhu zakoupeného zboží a informace o produktu, abychom Vám mohli pomoci s případnou reklamací. 

  Kupující může zaškrtnutím příslušného políčka před odesláním objednávky vyjádřit svůj souhlas ve smyslu ust. § 11 odst. 1 zákona, aby Prodávající uchoval a zpracovával výše zmíněné údaje Kupujícího pro případy zasílání informací, novinek, slevách a akcích.
  Kupující může Prodávajícího kdykoli písemně požádat o vymazání osobních údajů a Prodávající je povinen je neprodleně odstranit.
  Internetová stránka www .crazygood.sk si vyhrazuje právo ustoupit od záruky bezpečnosti v případě napadení serveru neznámým pachatelem (hackerem). 

  Závěrečná ustanovení 
  V případě změny obchodních podmínek jsou platné obchodní podmínky, které byly v platnosti k datu nákupu.
  Kupující prohlašuje, že se před vyplněním objednávky seznámil s těmito obchodními podmínkami, a že s nimi v plném rozsahu souhlasí.
  v případě jakýchkoliv informací, nás kontaktujte na telefonním čísle +421 nebo emailem crazygood@crazygood.sk. 

  V Slovenskom Grobe 13.11.2020